Ներկա Շարունակական

Տևողություն 1 ր․ 16 վ․

Ձեր դասընթացը հասանելի կլինի 90 օր

Արժեքը ՝

700AMD 900AMD
Ներկա Շարունակական

Դասընթացի մասին

Ներկա Շարունակական ժամանակաձևը ներկայացնում է ներկայում կատարվող գործողություն

Դասընթացի բովանդակություն

video Ներկա Շարունակական 1 ր․ 16 վ․
video Present Continuous 1
video Present Continuous 2
video Present Continuous - Mixed 1
video Present Continuous - Mixed 2
video Present Continuous or Present Simple 1
video Present Continuous or Present Simple 2
Network

Network

Դասավանդողի մասին