Ներկա Անորոշ

Տևողություն 32 վ․

Ձեր դասընթացը հասանելի կլինի 90 օր

Արժեքը ՝

700AMD 900AMD
Ներկա Անորոշ

Դասընթացի մասին

Ներկա Անորոշ ժամանակաձևը ներկայացնում է ներկայում ներկայում սովորաբար կատարվող գործողություն

Դասընթացի բովանդակություն

video Present Simple 32 վ․
video Present Simple 1
video Present Simple 2
video Present Simple Negative 1
video Present Simple with 'be' 'wh' questions 1
video Present Continuous or Present Simple 1
Network

Network

Դասավանդողի մասին